AAA|rss
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Jak załatwić sprawę w starostwie » Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu

Pojazdy - zawiadomienie o zbyciu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu, ul. Chopina 10, niski parter - informacja, tel. 61 640 44 02, 640 44 81.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowc (ESP PIK) - możliwość złożenia wniosku elektronicznego

Niezbędne informacje dotyczące złożenia wniosku elektronicznego ESP PIK 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.),

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 186, poz.1322 z późn. zm.),

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z późn. zm.).

 

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje się w Wydziale Komunikacji, Dróg i Transportu, godziny urzędowania: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00.

Do wypełnionego formularza zawiadomienia należy dołączyć dokument potwierdzający zbycie pojazdu oraz jego kopię.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu właściciel składa osobiście (z dokumentem tożsamości) lub przesyła za pośrednictwem poczty (wystarczy w tym przypadku załączyć tylko kopię dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu).

Opłaty

Za przyjęcie zawiadomienia o zbyciu pojazdu nie pobiera się opłat.

Przewidywany termin i sposób załatwienia sprawy

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Inne informacje:

Uwaga! Pokwitowanie potwierdzające oddanie pojazdu w komis nie jest dokumentem przenoszącym prawo własności i nie może być podstawą do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu - w przypadkach takich zawiadomienie o zbyciu pojazdu można przyjąć dopiero w momencie przeniesienie własności pojazdu przez komisanta na nowego właściciela (a więc w momencie sprzedaży pojazdu z komisu) i jako dane nowego właściciela należy wówczas podać dane nabywcy (nie komisu).

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kamil Perlik (23/09/2008 13:03:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Kamil Perlik (28/03/2014 07:54:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Łukasz Jakubowski (28/03/2014 07:54:49)
Lista wiadomości